Материјали за работа

Ординациите располагаат со врвна стоматолошка опрема од најреномирани светски производители, со технички можности кои ги задоволуваат највисоките стандарди во работењето.
Материјалите за работа внимателно се одбираат и за реставрација на забите се користат исклучиво материјали со висок квалитет.

– Amann Girbach – Австрија www.amanngirrbach.com
– Schülke&Mayr – Германија www.schuelke.com
– Borer Chemie – Швајцарија www.borer.ch/en
– OMNIA – Италија www.omniaspa.eu/en/index.html
– Mectron – Италија www.dental.mectron.com
– MIS – Германија www.mis-implants.com
– Osstell – Шведска www.osstell.com
– GC – Јапонија www.gceurope.com
– VHF – Германија www.vhf.eu/en/cnc-milling-machines.html
– Tissi Dental – Италија www.tissidental.com
– Smile Line – Швајцарија www.smileline.ch
– Doceram – Германија doceram-medical.com
– BEYOND – САД www.beyonddent.com
– Zhermack – Италија www.en.zhermack.com
– Heraeus Kulzer – Германија www.heraeus.de
– Ivoclar Vivadent – Лихтенштајн www.ivoclarvivadent.com.hr
– Vertex – Германија www.vertex-dental.com
– NV (CEKA) – Белгија www.ceka-preciline.com
– Renfert – Германија www.renfert.com
– Whaledent – Германија www.coltene.com
– Dentsply Maillefer – Швајцарија www.dentsplymaillefer.com
– Diaswiss – Швајцарија www.diaswiss.ch/en/home.php
– NTI – Германија www.nti.de
– EMS – Швајцарија www.ems.ch
– Hager Werken (Miradent) – Германија www.miradent.de
– Hoffman – Германија www.hoffmann-dental.com
– Johnson & Johnson – Словенија www.ethicon.com
– Lege Artis Pharma – Германија www.legeartis.de
– Microbrush – Ирска www.microbrush.com
– Parkell – САДwww.parkell.com
– Produits Dentaires – Швајцарија www.pdsa.ch
– Septodont – Франција www.septodont.fr
– KaVo – Германија www.kavo.de

  • Facebook