Компјутерска томографија

Прв во Македонија ЕНДОМАК воведува ДИГИТАЛНА СТОМАТОЛОШКА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА за моќно, лесно и брзо 3Д анализирање, дијагностицирање и планирање на орално хируршките интервции.

Со едно снимање компјутерскиот томограф ги опфаќа сите анатомски структури од горната и долната вилица вклучувајќи го и пределот на умниците и виличниот зглоб овозможувајќи му на стоматологот максималнно можно видно поле што му ги олеснува пристапот и третманот кај сите орално хируршки интервенции, вклучително и вградување повеќе импланти.

Снимањето со дигиталниот стоматолошки компјутерски томограф е безболно, без негативни ефекти и краткотрајно (само неколку секунди). За тоа не е потребно закажување и чекање, а на барање на пациентот томографската слика веднаш се снима на CD.

За повеќе информации кликнете овде

  • Facebook