ENDODONTIC MICROSCOPES
 
 

 

Микроскопска ендодонција

За прв пат во Македонија ЕНДОМАК обезбеди оперативни ЕНДОДОНТСКИ МИКРОСКОПИ.
Со микроскопот, како светски најмодерна алатка во ендодонсткото лекување на забите и неговата моќна магнификација, за многу се подобрува визуализацијата на внатрешната микроструктура на забниот кавитет и неговите коренски канали. Ова е од особена важност во ендодонтското лекување бидејќи прецизното детектирање на коренските канали и нивното успешно третирање водат кон предвидливо и долготрајно зачувување на забот.

  • Facebook