img_9568_0
 
 

Стоматолошки услуги кои се нудат во ЕНДОМАК?

Во ЕНДОМАК се третираат пациенти од сите возрасти и се обезбедува комплетна стоматолошка заштита, и тоа:

usluga01
usluga02
usluga03
usluga04
usluga05
usluga06

Сите здравствени стоматолошки услуги:

 • Згрижување на итни случаи
 • Рендгенско снимање на забите (панорамско и дигитално снимање)
 • Превентивна стоматологија (воздушна абразија, силанти, флуориди)

Ендодонтско (канално) лекување на забите:

 • Коренски импланти
 • Орални хируршки зафати

Орални хируршки зафати:

 • Вадење на заби
 • Помали хируршки зафати (апикотомија, ресекција на корен, инпактирани заби и др.)
 • Импланти

Сите протетски услуги:

 • Порцелански коронки
 • Протези (парцијални визил и тотални)

Орално хигиенски услуги:

 • Ултрасонично чистење и воздушно полирање на забите
 • Обработка на пародонтални џебови

Mis Seven

Mis Seven се само-навртувачки импланти кои се специјално дизајнирани за имплантација во широк спектар на видови коска и процедури за коскена аугментација.
повеќе >>>

Mis M4

Mis M4 импланти се изработени од титаниум во форма на цилиндрична завртка која што е дизајнирана за дво-чекорни процедури. Тие се со уникатен дизајн на широко тело кое е заострено на нивниот апикален дел.
повеќе >>>
 • Facebook