Дигитална рендгенграфија

За прв пат во Македонија ЕНДОМАК обезбеди апарати за ортопантомографско и дигитално рендгенско снимање на забите. Предностите од тоа се:

  • 80 пати намалена експозиција на снимање;
  • 50% намалена радијација;
  • моментално дигитално отчитување на компјутер без потреба од чекање на развивање на класична слика;
  • RTG сликата може веднаш да се испрати на и-меил, да биде снимена на CD, да се отпечати на ласерски печатач или да биде генерирана и по потреба побарана.

Mis Seven

Mis Seven се само-навртувачки импланти кои се специјално дизајнирани за имплантација во широк спектар на видови коска и процедури за коскена аугментација.
повеќе >>>
  • Facebook